, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.263.( zie ook pand 157 )


Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881

wed. A.G. Blom geb. Mertens
A.M. v.d. Lee


kuiper
1882 - 1884

A.M. v.d. Lee

kuiper
1888 - 1889

wed. mej. Berkhuijsen geb. de Graaf
P. Holst


geweermaker
1930 - 1932

M.J. Bakkeren

korenmolenaar
1935

Burg. Maatschap. Gebr. J.M. en J.P Bakkeren

korenmolenaars
1938 F.C. Schrumph werkman
1949 G. Hogervorst
J.C. Schenkeveld
transportarbeider
schipper
2010 L.J. Bus  
   

Op de foto, voor de afbraak genomen, staan op de zwichtstelling (de omgang/omloop om een
molenromp van waar men de zeilen van de wieken zwicht en de vang bedient) van links
naar rechts:
W. de Lange met echtgenote
Wim (W.J.) Bakkeren met echtgenote Anna de Lange en vader Reijer de Lange.


Wim Bakkeren maakte in de Tweede Wereldoorlog deel uit van de verzetsgroep rond de professoren Schoenmaker en Mekel die in 1941 werd gearresteerd. Anders dan de beide professoren en een achttal studenten, waarvan de doodvonnissen op 3 mei 1942 in Sachsenhausen werden voltrokken werd Wim Bakkeren 12 februari 1942 op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd.
Het W.J. Bakkerenpaadje is naar hem genoemd.Bouwgeschiedenis

Molen de Papegay

Uitgaande van het jaartal op de gevelsteen (voor bijzonderheden zie bij de knop Molens item B) zou molen de Papegay omstreeks 1690 zijn gebouwd.
In de adresboeken van 1932/1933 wordt de molen voor het laatst als korenmolen genoemd.
Na de afbraak van de molen in 1936 kreeg het eerste pand dat op het molenterrein werd gebouwd het nummer 159.
Bouwjaar 1936.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken van vermelde jaren.
Foto de Papegay en persoonsvermelding: mevr. B. Straver-de Lange
.

Verzetsgroep met o.a. Wim Bakkeren: Oorlog en Verzet in de Prinsenstad 1940-1945