, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.264, plus , plus , plus , plus , plus, , plus , plus .

Bewoners

 
1983 GAD


De voormalige molenaarswoning wordt nog steeds bewoond door de molenaarsfamilie Bakkeren.
Sinds 2010 is dat weer een J.P. Bakkeren namelijk de kleinzoon van J.P. Bakkeren die er sinds 1949 woonde.

J.P.A. Bakkeren uit 's Hertogenbosch publiceerde in 1997 de uitkomsten van zijn genealogisch onderzoek onder de titel Bakkeren, herkomst, verwantschap en lotgevallen.
Zijn familie kwam in 1609 vanuit Antwerpen naar Klein Dongen in Noord-Brabant. Adriaen Jan de Backer (1571-1624) uit de Langstraat kreeg een uitgebreid nageslacht met in de achttiende eeuw de beroepsnaam "Bakkeren". De Bakkerens vestigden zich eerst in dorpen als Loon op Zand en 's-Gravenmoer en kwamen daarna in het Mastbos bij Breda terecht.
Naast deze zogenaamde Mastbos-tak ontstonden er in de familie onder anderen een zalmvisserstak, een schipperstak, een schoenmakers tak en de molenaarstak in Delft.
Bron: BAKKER in familienamen, auteur Jan Spendel.

Op het terrein achter de doorgang naast dit pand stond de korenmolen de Papegaeij nr 159, deze molen is in 1936 gesloopt. (Zie verder Molens pagina item B)

Slager Brandenburg (nr 161) bezat enkele garageboxen, die men via deze oprit bereikte. Later heeft de gemeente deze overgenomen, om het middenterrein ook langs deze weg toegankelijk te maken. Het schijnt dat de gemeente destijds met de gedachte gespeeld heeft een aantal panden te slopen en daarvoor in de plaats een groot parkeerterrein aan te leggen, een plan dat gelukkig niet door is gegaan.


Huidige panden


Bewoners volgens adresboek
1881 - 1888 L. Ophuis brandersknecht
1889 G. Opdam smid
1890 - 1894 W.J. Bakkeren korenmolenaar
1895 - 1897 W.J. Bakkeren
M.J. Bakkeren
korenmolenaar
korenmolenaar
1898 - 1902 W.J. Bakkeren
M.J. Bakkeren
J.P. Bakkeren
korenmolenaar
korenmolenaar
korenmolenaar
1903 W.J. Bakkeren
M.J. Bakkeren
korenmolenaar
korenmolenaar
1904 - 1908 W.J. Bakkeren korenmolenaar
1910 - 1932 gezusters
Petronella en Johanna Bakkeren
 
1935 gezusters
Petronella en Johanna Bakkeren

W.L. Bakkeren


winkelier
1938 A.C.L Bakkeren
H.G. Bakkeren
M.M. Koole
korenmolenaar
1949 mej. H.A.J. Bakkeren
J.P. Bakkeren
C. van der Waa


laborant
1966 - 1970 J.P. Bakkeren  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
W.J. Bakkeren f 800
1910
Mej. H.G. Bakkeren
Mej. J. Bakkeren
Mej. M.M. Bakkeren
f 600
f 600
f 600
verkocht 1942

26 augustus 1942


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.