, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.328, plus , plus .
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 L. Kunzman kleermaker
1881 P. Overvoorde (156a)  
1884 D. v.d. Berg Candidaat-Notaris
1886 - 1887 M. van der Struijff tuinder
1888 - 1889 C. van der Struijff tuinder
1890 E. Leerdam melkverkooper
1891 P. de Kroon werkman
1892 P. v.d. Berg werkman
1893 - 1894 J. v. Dijk opperman
1895 H. Vermeer arbeider
1896 W. van Poelgeest brievenbesteller
1897 wed. K. Steenwijk geb. Bolhuis  
1898 - 1900 J. v.d. Berg
P. v.d. Berg
kuiper
werkman
1901 - 1902 G. van Meurs koetsier
1903 L. Hagers werkman
1908 - 1913 N. van Lier tuinder
1916 M. Esser koopman
1920 - 1925 A. Th. van Eijk huisschilder
1928 - 1932 C. Lensveld  
1935 - 1949 wed. C. Lensveld geb. C.A. Diederik zonder
1966 - 1997 P.W.F. van der Horst  
±2011 J.G.N. van der Horst
kleinzoon van P.W.F. van der Horst
 
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1917 M.J. Esscher f 700


Bouwgeschiedenis

Dit pand liet slager Lensveld (slagerij Lensveld van nr. 161) bouwen, waar zijn weduwe later woonde.


Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.