, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.328, plus , plus .
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 L. Kunzman kleermaker
1881 P. Overvoorde (156a)  
1884 D. v.d. Berg Candidaat-Notaris
1886 - 1887 M. van der Struijff tuinder
1888 C. van der Struijff tuinder
1890 E. Leerdam melkverkooper
1891 P. de Kroon werkman
1892 P. v.d. Berg werkman
1893 J. v. Dijk opperman
1895 H. Vermeer arbeider
1896 W. van Poelgeest brievenbesteller
1897 wed. K. Steenwijk geb. Bolhuis  
1898 - 1900 J. v.d. Berg
P. v.d. Berg
kuiper
werkman
1901 - 1902 G. van Meurs koetsier
1908 - 1913 N. van Lier tuinder
1916 M. Esser koopman
1920 - 1925 A. Th. van Eijk huisschilder
1928 - 1932 C. Lensveld  
1935 - 1949 wed. C. Lensveld geb. C.A. Diederik zonder
1966 - 1997 P.W.F. van der Horst  
±2011 J.G.N. van der Horst
kleinzoon van P.W.F. van der Horst
 
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1917 M.J. Esscher f 700


Bouwgeschiedenis

Dit pand liet slager Lensveld (slagerij Lensveld van nr. 161) bouwen, waar zijn weduwe later woonde.


Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.