, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.265.
Bewoners

1910
 
1983 GAD
Na de verbouwing

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 - 1884 J. v.d. Waal winkelier
1886 - 1889 D. Maurits koopman
1890 - 1895 D. Witteloostuijn bouwman
1896 - 1897 wed. mej. D. van Witteloostuijn geb. Overvoorde  
1898 - 1899 N.A. van Schie
F. Verheul
koopman
koopman
1900 mej. A.M. Schreuder
F.J. v.d. Woude
mej. H.C.J. v.d Woude geb. Schreuder

onderwijzer
1901 - 1903 A.W. Schraag
wed. mej. Schraag geb. Ludwig
commies H.IJ.S.M.
1905 P.J. Blok
P.J. Blok
gepensioneerd
onderwijzer
1906 P.J. Blok
P.J. Blok
Henda C.J. Schreuder (153c)
gepensioneerd
onderwijzer
1908 Henda C.J. Schreuder (153c)
Wijnanda van Witteloostuijn
 
1910 - 1920 Wijnanda van Witteloostuijn  
1923 - 1938 gezusters van Witteloostuijn  
1949 C. van Doorn
m
ej. J.F. Mulder geb. M. v.d. Leeden
mej. E. Leeden
W. Mulder
monteur PTT

electrisch lasser
1966 A.W. Lemmers  
1969 - 1970

A.W. Lemmers
A.J. Schipma

 
±1980 - 1997 Studentenhuis BWS 153
Tot het begin van de jaren 80 van de twintigste eeuw is dit pand
bewoond geweest door particulieren (boven en benedenwoning).
Daarna is het omgebouwd en geschikt gemaakt voor bewoning voor vijf studenten,
lid van KSV Sanctus Virgilius.Tijdens deze verbouwing is o.a.
de baksteengevel bekleed met isolerend materiaal dat grijs geverfd is.
 
±2009 J. IJzenbrandt  
2008 - 2010 K. v.d. Leur  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
F.J. van der Woude f 1200
1910
F.J. van der Woude
Mej. W. v. Witteloostuyn
f 1550
f 575


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.