, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.288l.( zie ook pand 13 )


Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 C. Kazelte werkman
1890 - 1897 C. Spoor
metselaar, tapper
1898 C. Spoor
J.A. Geerling
W.H. Slingerland
metselaar, tapper
timmerman
werkman
1899 C. Spoor
J.A. Geerling
metselaar, tapper
timmerman
1900 C. Spoor
metselaar, tapper
1910 - 1949 Werkplaats
1997 M.B.F. van Meer  
2008 - 2010 One Size.
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
C. Spoor f 1200


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.