Bewoners


Bewoners volgens adresboek
1903 - 1906 H. Meuldijk commies H.M.S.
1908 A.J. Brouwers smid
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
H. Meuldijk f 800
1910
G. Agterberg f 1000


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.