Bewoners


Bewoners volgens adresboek
1910 - 1913 G. Agterberg adjudant b/d landweer
1920 A. Baijards
M.J.B. Baijards
metselaar
koperslager
1926 - 1932 G. van Heteren timmerman
1935 - 1938 J. Sinke huisschilder, glazenmaker
1949 J. Sinke
A. Sinke
W.P.C. Zeeman
huisschilder, glazenmaker
huisschilder
zonder
1966 J.Sinke
J. -
 
1969 - 1970 A.L.M.F. Moonen  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1917 A. Baijards
M.J.B. Baijards
N. Gerritsen
f 868
f 650
f 1200
J. Sinke


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.