, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.266.
Bewonersfoto 1 - 1928
 


foto 2 - 2000


Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1890 - 1896 A. Eterman winkelier, tapper
1898 A. Eterman
J.H. Eterman
K. Eterman
winkelier
gepensioneerd militair Oost-Indisch Leger
spirituswerker
1899 - 1900 A. Eterman
K. Eterman
winkelier
spirituswerker
1901 - 1902 A. Eterman
J.H. Eterman
K. Eterman
winkelier
gepensioneerd militair Oost-Indisch Leger
spirituswerker
1903 mej. D.J. Dubois geb. Bar  
1905 H.A. Klem smid
1908 C.A. Waser winkelier
1910 - 1913 M.A.J. Nadorp typograaf
1916 - 1920 W. van der Ham bouwkundige, winkelier in huishoudelijke artikelen
1923 W. van der Ham
G.P.M. van der Ham
J.A. van der Ham
bouwkundige, winkelier in huishoudelijke artikelen
broodbakker
grossier
1924 - 1925 G.P.M. van der Ham
J.A. van der Ham
broodbakker
grossier
1928 - 1957 Beneden was vanaf 1928 de Coöperatieve Winkel "Ons Doel" gevestigd.
Zie foto 1 (1928)
 
1957 - 2012 Overkamp Motors
In later jaren werd het de zaak van Overkamp Motors.
Al sinds 1957 zijn zij actief in de verkoop en reparatie van motorfietsen.
Waar de heer A. Overkamp begon geeft nu zijn zoon Ab onder het genot van
een bak koffie een goed advies gebaseerd op jarenlange ervaring.
Overkamp Motors groeide uit tot een centraal ontmoetingspunt van de
sportieve motorrijders van nu. Zie foto 2 (2000).
 
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
H.A. Klem f 700
1910
M.A.J. Nadorp f 575
1917 W. van der Ham (ben.)
J.A. van der Ham
Th.G. van der Ham
f 900
f 700
f 650


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.