, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.323.
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 - 1888 H.S. Fels timmerman
1889 A.S. Fels timmerman
1890 S. v.d. Elst arbeider
1892 A.J. Gegleijns
D. Verschoor
J. v. Werkhoven
H. Nieuwkuik

werkman
werkman
werkman

timmerman

1893 - 1894 A.J. Gegleijns
D. Verschoor
J. v. Werkhoven
H. Nieuwkuik
J. Weeda
C.J. Admiraal

werkman
werkman
werkman
timmerman


koopman

1895 D. Verschoor
J. v. Werkhoven
J. Weeda
C.J. Admiraal

werkman
werkman

koopman

1896 A. de Bruin kleermaker
1897 A. v.d. Lugt arbeider
1898 - 1906 J.J. Goudswaard werkman, opperman, het gezin bestond uit 2 mannen en 1 vrouw
1908 - 1910 J.J. Goudswaard
M. Konings
werkman, opperman, het gezin bestond uit 2 mannen en 1 vrouw
schoenmaker
1913 J.J. Goudswaard werkman, opperman, het gezin bestond uit 2 mannen en 1 vrouw
1916 - 1920 wed. J.J. Goudswaard geb. Konings  
1923 wed. J.J. Goudswaard geb. Konings
M.P. Goudswaard
P.M. Goudswaard

boekdrukker
huisschilder
1924 - 1925 J. Schilder fabrieksarbeider, het gezin bestond uit 1 man en 1 vrouw
1928 - 1932 J. Baljeu tuinarbeider, het gezin bestond uit 2 mannen en 1 vrouw
1935 H.C. Fousert werkman, het gezin bestond uit 2 mannen
1938 L.H. van der Meer boekdrukker, het gezin bestond uit 2 mannen en 1 vrouw
werkster, mej. L. van Bergen, inwonend
1949 mej. L. van Bergen werkster
1966 A. Jansen  
1969 - 1970 G. Sanna  
2009 - 2012 F.P.M. v.d. Helm  


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken van vermelde jaren.