, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.323.
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 - 1888 H.S. Fels timmerman
1890 S. v.d. Elst arbeider
1892 A.J. Gegleijns
D. Verschoor
J. v. Werkhoven

werkman
werkman
werkman

1893 - 1894 A.J. Gegleijns
D. Verschoor
J. v. Werkhoven
H. Nieuwkuik
J. Weeda

werkman
werkman
werkman
timmerman

1893 - 1894 D. Verschoor
J. v. Werkhoven
J. Weeda
C.J. Admiraal

werkman
werkman

koopman

1896 A. de Bruin kleermaker
1897 A. v.d. Lugt arbeider
1898 - 1906 J.J. Goudswaard werkman, opperman, het gezin bestond uit 2 mannen en 1 vrouw
1908 - 1910 J.J. Goudswaard
M. Konings
werkman, opperman, het gezin bestond uit 2 mannen en 1 vrouw
schoenmaker
1913 J.J. Goudswaard werkman, opperman, het gezin bestond uit 2 mannen en 1 vrouw
1916 - 1920 wed. J.J. Goudswaard geb. Konings  
1923 wed. J.J. Goudswaard geb. Konings
M.P. Goudswaard
P.M. Goudswaard

boekdrukker
huisschilder
1924 - 1925 J. Schilder fabrieksarbeider, het gezin bestond uit 1 man en 1 vrouw
1928 - 1932 J. Baljeu tuinarbeider, het gezin bestond uit 2 mannen en 1 vrouw
1935 H.C. Fousert werkman, het gezin bestond uit 2 mannen
1938 L.H. van der Meer boekdrukker, het gezin bestond uit 2 mannen en 1 vrouw
werkster, mej. L. van Bergen, inwonend
1949 mej. L. van Bergen werkster
1966 A. Jansen  
1969 - 1970 G. Sanna  
2009 - 2012 F.P.M. v.d. Helm  


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken van vermelde jaren.