, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.267.( zie ook pand 145 )


Bewoners

1983 GAD

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 W.J. Bakkeren
M.J. Bakkeren
korenmolenaar
molenaar
1884 - 1889 W.J. Bakkeren korenmolenaar
1890 - 1892 G. Opdam
wed. M.T. Meeuwsen geb. Maas
smid
1894 - 1895 J.C. van Tongeren tapper
1896 mej. H. Baer  
1897 J.G.M Coret
kuiper
1898 J.G.M Coret
mej. D. de Koning

Op 12 april 1898 gaven G.M. snel, C.P. Overdijk, H.W. Coret J.G.M. Coret en J.M. Robart
o.a. opdracht tot veiling en verkoop van een huis en erf met tuintje, schuur en werkplaats aan
de Buitenwatersloot 147 te Delft kadaster Sectie A nr 2168 groot 75 centiaren; eigendom van
de ondergeteekenden Sub 2, 3 en 4 genoemd. Bron Inv.nr KC-0219, akte 132, Gem. archief Delft.

kuiper
naaister
1899 C. v.d. Kraan
Joha M. Vink
werkman
1900 wed. H. Kramer geb. van Veen
J. van Veen

werkman
1901 - 1903 wed. H. Kramer geb. van Veen
J. van Veen
L.W. van Veen

werkman

werkman
1905 K.T. Le Blansch werkman
1906 - 1908 Jaca S. Scheer  
1910 Jaca S. Scheer
J. Biesmeijer
G. Wens

sigarenmaker
koperslager
1913 J. Biesmeijer
G. Wens
sigarenmaker
koperslager
1916 - 1923 G. Wens
koperslager
1924 - 1925 A.J. van Rutten
G. Wens
fabrieksarbeider
koperslager
1928 - 1971 A.J. van Rutten fabrieksarbeider
1971 - 1981 A. v.d. Brugge
F. ter Veen
 
1981 - 1991 G.H. Engler  
1991 H.D. Welle-Donker  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1917 C. Wens f 750


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.