, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.322.
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 - 1884 L. v. Dijk
L. v. Dijk
J. v. Dijk
timmerman
ijzergieter
timmerman
1886 - 1889 L. v. Dijk timmerman
1890 mej. G. v. Egdom naaister
1891 - 1892 mej. G. v. Egdom
J.M. Helbers geb. de Peer
naaister
1894 - 1896 P. Groot werkman N.G. & S.F.
1897 - 1898 J.F. Eekhout bediende
1899 C.J. Makkus
wed. J. Makkus geb. Visser
tuinder
1900 wed. J. Makkus geb. Visser
wed. H.J. van Wouw geb. Willems
Het gezin bestond uit 2 vrouwen
naaister
1901 - 1908 wed. H.J. van Wouw geb. Willems naaister
1910 - 1920 wed. H.J. van Wouw geb. Willems
G.J. Willems
naaister
kleermaker
1923 G.J. Willems
K. Moes
kleermaker
smid
1924 - 1925 K. Moes smid
Het gezin K. Moes bestond uit 3 mannen en 2 vrouwen.
Later woonde hier H. Moes.
Het gezin bestond uit 1 man en 1 vrouw
1928 - 1949 mej. W. van Herwijnen 1 vrouw
1949 J.W.F. Damshuiser (146a) melkbezorger
1966 C. van der Werf  
1969 - 1970 E. Garduno Domingues
W.G.F. Schilperoort
 
1997 K. Bolt  
2008 S. vd IJssel  
2009 - 2012 A. Visser  


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken van vermelde jaren.