Kaart van 2004
Kaart van 1832 

Perceelnummers 2004

Perceelnummers 1832

DEL00F 03498

034A93,034A97,034A94,034A1314

 

bron: 02a Ora 285: ca.1648

bladz./postnr.: 076r2

 

Voornaam

Patroniem

 

Familienaam

Beroep

Verkoopbrief

Huisnaam

Soort Acte

Notaris

Datum van de Acte

Notitie

01

Gerrit

Willemszn.

 

 

cuijper

 

 

 

 

 

 

02

Jan

Abramszn.

 

Lantslot

 

4p019v

 

 

 

 

 

03

Mels

 

van

Berkelo

 

6d326

 

 

 

 

 

04

Pieter

 

van

Berkelo

 

 

 

 

 

 

als enig nagelaten zoon van dezelve Mels van Berkelo

05

Barend

 

 

Dukker

 

7i277v

 

 

 

 

 

 

bron: 02a Ora 285: ca.1648

bladz./postnr.: 076v1

 

Voornaam

Patroniem

 

Familienaam

Beroep

Verkoopbrief

Huisnaam

Soort Acte

Notaris

Datum van de Acte

Notitie

01

Jan

 

 

Capiteijn

 

 

 

 

 

 

 

02

Neeltge

Jans

 

 

 

 

 

 

Joris van der Houve

12/23/1676

zijn dochter? / in deze inventaris staat dat zij een dochter is van Jan Corneliszn.. Van Outshoorn ? Ook nadere plaatsbepaling van het hhyuis en de tuin. Hij huurde ook nog andere tuinen aan de buitenwatersloot

03

Arij

Janszn.

van der

Velde

 

5h407

 

 

 

 

 

04

Pieter

 

 

Ockenburch

 

5p054?

 

 

 

 

 

05

Neeltge

Jans

van der

Brugge

 

 

 

 

Adriaen Leeuwenhoeck

12/16/1703

weduwe Ockenburch

06

Lodewijk

 

de

Kruijs

 

6l051

 

 

 

 

 

07

Pieter

 

 

Heesterman

 

7a245

 

 

 

 

 

08

Willem

 

 

Heesterman

 

7d119

 

 

 

 

vide de overboeking op folio 83

09

Pieter

 

 

Bosman

 

7m293v

 

 

 

 

 

 

bron: 03 1810 - 1832 verponding

bladz./postnr.: 7-319

 

Voornaam

Patroniem

 

Familienaam

Beroep

Verkoopbrief

Huisnaam

Soort Acte

Notaris

Datum van de Acte

Notitie

1

Daniel

Chriatiaan

 

Lang

 

 

 

 

 

 

 

2a

Maria

Elisabeth

 

Lang

 

 

 

 

 

 

voor 1/3

2b

Willem

 

 

Lang

 

 

 

 

 

 

voor 1/3

2c

Daniel

Wilhelmus

 

Lang

 

 

 

 

 

 

voor 1/3

3

Franciscus

 

 

Smits

 

 

 

 

 

 

 

 

bron: 03 1810 - 1832 verponding

bladz./postnr.: 7-320

 

Voornaam

Patroniem

 

Familienaam

Beroep

Verkoopbrief

Huisnaam

Soort Acte

Notaris

Datum van de Acte

Notitie

1

Franciscus

 

 

Smits

 

 

 

 

 

 

 

 

bron: 04 1832 Kadaster

bladz./postnr.: 034A93

 

Voornaam

Patroniem

 

Familienaam

Beroep

Verkoopbrief

Huisnaam

Soort Acte

Notaris

Datum van de Acte

Notitie

 

Franciscus

 

 

Smits

bleker

 

 

 

 

 

 

 

bron: 04 1832 Kadaster

bladz./postnr.: 034A94

 

Voornaam

Patroniem

 

Familienaam

Beroep

Verkoopbrief

Huisnaam

Soort Acte

Notaris

Datum van de Acte

Notitie

 

Pieter

 

 

Overvoorde

tuinder

 

 

 

 

 

 

 

bron: 04 1832 Kadaster

bladz./postnr.: 034A97

 

Voornaam

Patroniem

 

Familienaam

Beroep

Verkoopbrief

Huisnaam

Soort Acte

Notaris

Datum van de Acte

Notitie

 

erven D.C.

 

 

Langen

niet vermeld