, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.269, plus .
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1890 D. Briars koperslager
1891 - 1894 L. Sanders keurder van projectielen
1895 - 1903 A.F. van Dreumel modelmaker, loopknecht
1905 - 1906 A.F. van Dreumel bediende T.H.S., amanuensis
1908 A.F. van Dreumel
J. Waar
bediende T.H.S., amanuensis
werkman
1910 A.F. van Dreumel
J. Waar
A.F. van Dreumel
bediende T.H.S., amanuensis
werkman
modelmaker, loopknecht
1913 - 1916 A.F. van Dreumel
A.F. van Dreumel
bediende T.H.S., amanuensis
modelmaker, loopknecht
1920 A.F. van Dreumel modelmaker, loopknecht
1923 A.F. van Dreumel
wed. J. Th. Hackstroh geb. van Dreumel
modelmaker, loopknecht
1924 - 1926 wed. A.F. van Dreumel geb. J.E. van der Meer
F.H. van Dreumel
wed. J. Th. Hackstroh geb. van Dreumel

bediende T.H.
1928 - 1929 mej. E.C. Galjema ?  
1930 J. de Jong jr. broodbakker
1932 - 1935 J.J. Bos postbode
1938 wed. J.J. Bos geb. M.G. Dijkshoorn zonder
1949 wed. J.J. Bos geb. M.G. Dijkshoorn
W. Koole
zonder
los werkman
1966 A. Sinke  
1969 - 1970 J. Sinke huisschilder, glazenmaker
1997 G.J. v.d. Braber  
2008 - ±2011 G.J. den Braber
S.E. den Braber-Rieb
 
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
A.F. van Dreumel f 881
1910
id. f 993
1917 id. f 976Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.