, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.319a.
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 - 1889 J.H. Klamer brandersknecht, schoenmaker
1890 - 1896 C. Eekhout pakhuisknecht
1897 - 1899 Borghouts, P.J.A. mr. gieter en vormer
1900 - 1902 J.L. Derwort
J. van Veen
draaier
bierbottelaar
1903 - 1926 C. Eekhout pakhuisknecht
1928 T. van der Caaij behanger en stoffeerder
1930 - 1932 J.J. de Jong werkman N.O.F.
1935 - 1949 IJ. den Hengst broodbakker en winkelier
1966 - 1970 J. Keizer brood en banket bakker
1997 L. Houtman
P. Rothfusz
 
2008 - 2011 D. Verweij en E Rijnsburger
Elenchis
 
   


Op 30 juni 1932 verkocht aannemer S. Kouwenhoven aan de heer IJ. den Hengst een huis en erf staande en liggende aan de Buitenwatersloot nummer 140 te Delft, kadastraal bekend gemeente Delft sectie F nummer 4469 als huis, erf groot een are en 40 centiaren. Aangezien het blok gelijktijdig met de bij de Bouwgeschiedenis genoemde nummers is gebouwd heeft bakker den Hengst kennelijk in samenspel dit pand laten slopen om er de bakkerswinkel met losstaande bakkerij weer op te laten bouwen. Op 27 april 1961 verkocht hij het pand aan J. Keizer, brood en banketbakker die daar toen reeds woonde. Inmiddels was de oppervlakte van de grond vergroot tot 1 are en 80 ca. Kadasternummers 4468 en 4469. Kadasternumer 4468 was er op 20 mei 1941 door de heer den Hengst bijgekocht van de heer Ph. van der Hoeven.
Later werd de bakkerij het woonhuis van de Familie Rothfusz.Bouwgeschiedenis

Bouwjaar 1932.

Eigenaars

de heer IJ. den Hengst.
J. Keizer
.

Bronnen

Adresboeken van vermelde jaren.