, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.290c.
Bewoners

 
rouwkaart G.H. de Lang
2011

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 W.C. Deurenmat
T.N. Koster
werkman
steenhouwer
1887 - 1889 T.N. Koster
steenhouwer
1890 - 1913 A. Overgaag koopman
1916 G. Heemskerk
H. Hogendorp
A. H. Waller
mandenmaker
onderwijzer
ondermagazijnmeester N.G. & S.F.
1917 - 1919 G. Heemskerk
H. Hogendorp
mandenmaker
onderwijzer
1920 G. Heemskerk
H. Hogendorp
A. Tielkemijer
mandenmaker
onderwijzer
instrumentmaker
1923 G. Heemskerk
W. Heemskerk
mandenmaker
mandenmaker
1924 - 1925 G. Heemskerk
W. Heemskerk
G. Vos
mandenmaker
mandenmaker
winkelbediende
1926 G. Heemskerk
W. Heemskerk
mandenmaker
mandenmaker
1928 - 1930 G. Heemskerk
W. Heemskerk
J. Heemskerk
mandenmaker
mandenmaker
electriciën N.O.F.
1932 - 1938 G. Heemskerk
W. Heemskerk
mandenmaker
mandenmaker
1949 G.H. de Lang commissionnair
1969 - 1970 G.H. de Lang
A.W. van Loenen
N. van Loenen
±1926 - 1979 G.H. de Lang
Een dochter van Gerrit van Loenen en Christina Adriana Antonia Stolk, Maartje van Loenen,
geb. 9 april 1903 te Delft, huwde 4 november 1925 te Delft met Gerardus Hermanus de Lang,
geb. 16 april 1903 te Delft als zoon van Johannes de Lang en Catharina van der Kaaden.
Na eerste een half jaar in de Ruivenstraat te hebben gewoond verhuisde het echtpaar naar
het adres Buitenwatersloot 14. Hier werden de twee jongste van hun 14 kinderen geboren.
Maartje overleed 20 juni 1976, Gerardus op 5 januari 1979, beide in dit huis.
Aan de overkant op nummer 37 oefende Gerard zijn beroep uit, groothandelaar in groenten en fruit.
1997 H. de Lang
H.N. de Lang
 
2005 - ±2011 W.A. de Lang
C.S. den Boer-de Lang
 
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
A. Overgaag f 1600
1910
id. f 1500
1917 G. Heemskerk
G.G. de Winkel
W. van der Veen
f 1200
f 743
f 773


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.
Gegevens van de fam. Van Loenen en de Lang-van Loenen zijn ontleend aan: "Het geslacht van Loenen" (1980-1993) door Bouke Faber, woonachtig te Delft.