, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.269.
Bewoners

Was gevestigd kappersbedrijf Klaui.

Bewoners volgens adresboek
1881 G. v.d. Gaag schipper
1884 A. Koole bediende P.S.
1886 J. v.d. Boogert pakhuisknecht
1887 - 1889 C. Geils verver
1891 W.J. van Balie
J.A. Deijlius
tuinder
loodgieter
1892 W.J. van Balie tuinder
1893 - 1894 W.J. van Balie
W. Schenkelshoek
J.M. Simons
P.H. v.d. Velden
tuinder
arbeider
1895 - 1896 W. Schenkelshoek arbeider
1897 - 1898 W. Schenkelshoek
M. Honselaar
arbeider
timmerman
1899 - 1902 W. Schenkelshoek arbeider
1905 - 1928 J. Klaui barbier
1930 - 1938 wed. J. Klaui geb. A.C. Klaui zonder
1949 wed. J. Klaui geb. A.C. Klaui
P.W. Stooker (139a)
zonder
bankwerker
1966 - 1970 M. Poot  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
J. Klaui f 600
1910
id. f 700
1917 id. f 700


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.