Bewoners

1983 GAD

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1930 - 1935 W. van Zeeventer boekbinder
1938 M.C. de Bos bankwerker
1949 mej. A.F.E. Jansen
wed. Th. Jansen geb. Anna F. van der Stap
verkoopster
kookster
1970 wed. Th. Jansen geb. Anna F. van der Stap kookster
2008 - ±2011 P.Th. Wubben jr, die ook de vroegere werkplaats van
zijn vader op de begane grond in gebruik heeft.
 
   


Bouwgeschiedenis

Bouwjaar 1932.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken van vermelde jaren.