( zie ook pand 136 )


Bewoners

1983 GAD

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 A. Klaase
J. Macloet

houtzaagmolenaar
1884 - 1891 J. Macloet houtzaagmolenaar
1892 J. Fousert schippersknecht
1893 - 1894 J. Tousert schipper
1897 - 1898 H.C. Fousert koopman
1906 - 1920 wed. W. Roovers geb. Hamwijk  
1923 - 1925 wed. W. Roovers geb. Hamwijk
A.J. Zoutendijk

brievenbesteller
1928 - 1938 B. van Burg tuindersknecht
1949 - 1982 wed. A. Klootwijk geb. A.Schuil
Mevr. A. Klootwijk-Schuil bewoonde dit pand, tot haar dood op 22-1-1982.
Adriana Schuil was een dochter van Andries Oepke Schuil en Petronella Maan.
Zij was eerst gehuwd met  Johannes Slierendrecht, die echter overleed.
Uit deze echt had zij drie kinderen: Adriana, Cornelis en Anna Maria.
Arie Klootwijk kwam als twintigjarige in haar dienst  als hulp op haar motorschip “Ardriana” waarop ook zij voer.
Deze samenwerking leidde tot een huwelijk. Toen hun eerste zoon echter na negen maanden overleed,
besloten ze aan de wal te gaan wonen. Arie trad in dienst bij zijn vader in de zaagselhandel.
Daarnaast was hij actief in het kerkelijk leven (gereformeerd).
In december 1944 werden Arie en zijn stiefzoon Cornelis opgepakt door de Duitsers en te werk gesteld in
het beruchte Empel-Rees. Hier kwam Arie om het leven door een brand in de barakken waarin zij sliepen.
In de overlijdensakte van Arie d.d. 7-7-1947 wordt vermeld dat hij overleden is op 2-3-1945 te Croin bij Halderden.
Cornelis overleefde de brand. Na zijn thuiskomst werd hij goedgekeurd voor de militaire dienst en vervolgens
uitgezonden naar Nederlands-Indië, waar hij helaas sneuvelde.

Arie en Adriana kregen samen 4 kinderen:

  1. Jacob Pieter, geb. Delft 1-9-1931, overl. Delft 14-5-1932.
  2. Jacob Pieter, geb. Delft 5-10-1932. Hij emigreerde naar Nieuw Zeeland.
  3. Petronella (Nel), geb. Delft 16-7-1934, werd naailerares. Zij trouwde Delft 29-10-1954 met
    Lambertus Anthonius (Bart) Elshout, geb. Delft 22-12-1927.
    Petronella had op de Buitenwatersloot 136 de naaischool “Petronella”.
  4. Cornelia, geb. Delft 19-2-1936, tr. Delft 30-8-1957 Folkert Harman Bakker,
    geb. Delft 24-1-1931. Dit echtpaar emigreerde na 1957 naar Australië.
zonder
1966 - 1970 L.A. Elshout  
   


Bouwgeschiedenis

Panden 136 en 138 zijn  rond 1850-1855 gebouwd. Na enkele verbouwingen door voorgaande eigenaren kreeg, omdat de panden in zeer slechte staat verkeerden de huidige eigenaar, de heer F. Spies toestemming alles achter de gevel te laten slopen en opnieuw op te bouwen. Daarbij werd huisdeurnummer 136 verplaatst naar huisdeurnummer 138 wat daarmee kwam te vervallen.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken van vermelde jaren.