, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.269.( zie ook pand 135 )

Bewoners

Bewoners volgens adresboek
1881 - 1889 A. Smink werkman
1890 - 1897 N. v. Dorp koopman
1898 N. v. Dorp
mej. H. Dijkshoorn
A. v.d. Kooij
koopman
1899 - 1900 N. v. Dorp
mej. H. Dijkshoorn
koopman
1901 - 1902 wed. mej. N. v. Dorp geb. Dijkshoorn
mej. H. Dijkshoorn
 
1903 - 1905 wed. mej. N. v. Dorp geb. Dijkshoorn  
1906 - 1908 wed. mej. N. v. Dorp geb. Dijkshoorn
A. v.d. Kooij
 
1910 - 1916 K. Reedijk koopman in aardappelen
1920 C. Reedijk koopman
1923 - 1938 C.J. Lander vleeschhouwer
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
Wed. N. van Dorp
A.J. van der Kooy
f 575
f 1200
1910
K. Reedijk f 700
1917 id. f 3000


Bouwgeschiedenis

Herbouwd in 1948, waarbij de ingangen van 135 en 137 aan de Buitenwatersloot vervielen en vervangen werden door toegang en nummering in de Graswinckelstraat.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.