Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 C. van Zwanenburg arbeider
1893 - 1902 J. van den Engel koopman
1903 - 1905 K. van den Engel broodbakker
1910 Maria Maan
A.O. Schuil

mandenmaker en winkelier
1913 -1916 A.O. Schuil mandenmaker en winkelier
1920 - 1935 G. van Doornik ambtenaar, deurwaarder dir. bel.
1938 A.O. Schuil mandenmaker en winkelier
1949 A.O. Schuil
w
ed. A.O. Schuil geb. P. Maan
mandenmaker en winkelier
1966 - 1970 J.P.A. de Vreede Trspt bedr
±2009 S.S.A. Ghijs  

16 februari 1945
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1910
A.O. Schuil f 900
1917 id. f 1200

Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.