Bewoners

1983 GAD
 

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1889 M. de Lijster arbeider
1892 - 1897 P. Poot warmoezier, stadswerkman
1898 - 1903 wed. P. Poot geb. Groen  
1905 - 1906 wed. P. Poot geb. Groen
J.H.L. Poot


tuinder

1908 J.H.L. Poot
A.O. Schuil
Achter de winkel, via een poort was
gevestigd de maandenmakerij van Oepke Schuil.

tuinder
mandenmaker, winkelier

1910 Mandenmakerij  
1916 - 1920 J. van der Gaag
schipper
1923 A.G. Schuil mandenmaker
1924 - 1925 A.G. Schuil
A.O. Schuil
J. Slierendrecht
mandenmaker
mandenmaker
schipper
1928 - 1929 A.O. Schuil
wed. J. Slierendrecht geb. Schuil
mandenmaker
1930 - 1932 A.O. Schuil
A. Klootwijk

mandenmaker
schipper

1935 A.O. Schuil

mandenmaker

1938 - 1949 L.J. Henneveld filiaalhouder
1966 - 1970 G. van der Struif  
±2009 H.A. Michelse  
   

Destijds vestiging van schoenmakerij en lederwinkel van P. Daamen.


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken van vermelde jaren.