, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.269.
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1886 - 1889 J. v.d. Berg warmoezier
1890 - 1896 J.N. Waar kuiper
1897 J.N. Waar
Maria Morien
kuiper
1898 - 1903 J.N. Waar
Maria Morien
J. Waar
P. Waar
kuiper

werkman
bediende
1905 J.N. Waar
Maria Morien
J. Waar
P. Waar
J.J. Dekker
kuiper

werkman
bediende
verver
1906 J.N. Waar
Maria Morien
J. Waar
P. Waar
kuiper

werkman
bediende
1908 J.N. Waar
Maria Morien
P. Waar
kuiper

bediende
1910 J.N. Waar
P. Waar
kuiper
bediende
1913 - 1916 J.N. Waar kuiper
1920 A.G. de Koning tapper
1923 - 1925 A.G. de Koning
W. Roukema
tapper
monteur
1926 A.G. de Koning tapper
1928 - 1938 D. Hoogmoed olieslager, fabrieksarbeider
1949 wed. D. Hoogmoed geb. C.C. Versteeg zonder
1966 - 1970 J. Westerdijk  
2008 - 2010 H.G.C. van Adrichem  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1917 J. Waar
P. Waar
f 700
f 700
Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.