, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.319c.
Bewoners

(Zie ook Molens pagina item A)

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1884 A. Peeren spoorwegbeambte
1889 P. v. Wingerden arbeider
1890 - 1896 L. van Dijk timmerman
1897 - 1898 L. van Dijk
L. van Dijk

timmerman
schoenmaker

1899 L. van Dijk
L. van Dijk
Hendr. W. v.d. Bosch

timmerman
schoenmaker

1900 - 1910 L. van Dijk
L. van Dijk

timmerman
schoenmaker

1913 - 1930 N. Overschie timmerman 
1932 - 1938 Q.R. van Rutten chauffeur, koetsier
1949 J.R. van Rutten
Q.R. van Rutten
transp. arbeider
chauffeur, koetsier
1966 - 1970 wed. Christina J. van Bekkum geb. Schoppink
 
1997 - ±2011 B. Netelenbos  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1910
C. v. Dijk f 600
1917 N. Overschie f 950
Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.