, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.288m, plus .
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881

H. Moesman,
S. Mol

kleermaker
olieslager
1890 - 1892 W.E.L. Kuijpers boekhouder
1893 - 1913 W.N. v. Ipenburg timmerman en aannemer
1920 W. van der Beek
W. Roest
P. Rossel
gistwerker
kantoorbediende
werkman
1921 - 1925 W. van der Beek gistwerker
1926 G.J. van Domburg
F.W.B. Jansen
koopman
horlogemaker
1928 - 1948 C.A. Palsgraaf los werkman, smid, gepensionneerd
1949 C.A. Palsgraaf
mej. W.C.J. van der Meer geb. A.M.A. Palsgraaf
1966 wed. H. Palsgraaf geb. van Bos
1969 - 1970 wed. H. Palsgraaf geb. van Bos
M.C.M. Smelter
1997 M.B.F. van Meer  
1997 - 2010 Ontwerp Toonzaal One to Z.  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
W.N. v. Ipenburg f 2500
1910
id. f 2200
1917 W. van der Beek Sr.
W. van der Beek Jr.
f 1300
f 750

19 juli 1943

 


Was een zoutgrossierderij genaamd "De Zoutkeet".


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.