, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.269.
Bewoners

1983 GAD

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 - 1884 J. v.d. Berg warmoezier
1886 D. v.d. Berg candidaat-notaris
1888 - 1889 A. Verboom keurmeester
1890 - 1908 Johan Antoon von Stein
Het gezin bestond in 1907 uit 1 man en 1 vrouw ouder dan 10 jaar.
commies H.S.M.
1910 P. de Gilde techniker
1913 - 1916 H.J. Lameij steenhouwer
1920 - 1925 L.J.A. Lutz
Geboortehuis van de toneelspelers:
Ton (1919-2009), Luc (1924-2001) en Pieter (1927-2009) Lutz
Van de drie broers was Ton de bekendste. Hij begon zijn loopbaar
als journalist bij de Nieuwe Delftse Courant, waar hij o.a. toneelrecensies
mocht schrijven, waarna hij overschakelde naar het toneel.
reiziger
1928 - 1929 F.C. Hoevenaar behanger en stoffeerder
1930 J.J. van Ooijen electricien
1932 J. Voogt huisschilder
1933 - 1935 H.J. Brakel werkman
1938 - 1949 W. van der Wildt groentenhandelaar, los werkman
1966 - 1968 G.F. Oosterman  
1969 - 1970 G.F. Oosterman
C.M. Christiaansen
 
1971 - 1997 G.F. Oosterman
 
±2009 A.T.J. Mol  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
J.A. von Stein f 700
1917 V.S. Maes f 982

 Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Sedert ongeveer 1887 Johan Antoon von Stein.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.
Vragenlijst woningonderzoek 1907, archiefnr 100 inv. nr 55.