, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.319b.
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 - 1888 C. v.d. Bos zoutzieder
1889 C. v.d. Bos
S. v.d. Elst
zoutzieder
arbeider
1890 - 1892 A.S. Fels timmerman
1893 - 1897 H.S. Fels timmerman
1899 - 1902 H.S. Fels
P.H. Fels
timmerman
huisschilder
1903 - 1925 A. de Wagemaker timmerman
1926 - 1935 J. de Koning timmerman
1938 G. van Veen winkelier
1949 - 1970 M. Nater fabrieksarbeider
2008 - ±2011 H.W. Verbeek  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1910
A. de Wagemaker f 575
1917 id. f 1400


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.