, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.319d.
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 - 1889 L.G. v.d. Bosch kleermaker
1891 P. Poot warmoezier
1892 - 1896 A. Lafors smid
1897 P. v.d. Berg werkman
1898 - 1899 M.J. v.d. Kam sigarenmaker
1900 - 1902 G. Jager broodbakker
1903 J. Smit smid
1905 - 1906 L. Hagers werkman
1910 P. van den Berg los werkman
1913 wed. C. Hamwijk geb. Klein  
1920 wed. L. Hoogendoorn
W. Willighagen

koopman in kaas
1921 - 1923 W. Willighagen koopman in kaas
1924 - 1970 J.G. Koeleman
werkman, sigarenmagazijn
1997 M. v.d. Sman ?  
±2009 J.E. van Uffelen Mooy  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
G. de Jong f 625


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.