, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.319d.
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 - 1889 L.G. v.d. Bosch kleermaker
1890 - 1891 P. Poot warmoezier
1892 - 1896 A. Lafors smid
1897 P. v.d. Berg werkman
1898 - 1899 M.J. v.d. Kam sigarenmaker
1900 - 1902 G. Jager broodbakker
1903 J. Smit smid
1905 - 1906 L. Hagers werkman
1910 P. van den Berg los werkman
1913 wed. C. Hamwijk geb. Klein  
1916 wed. W. van der Boom geb. Lock  
1920 wed. L. Hoogendoorn
W. Willighagen

koopman in kaas
1921 - 1923 W. Willighagen koopman in kaas
1924 - 1970 J.G. Koeleman
werkman, sigarenmagazijn, filiaalhouder
1997 M. v.d. Sman ?  
±2009 J.E. van Uffelen Mooy  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
G. de Jong f 625


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.