, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.269.
BewonersBewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 wed. J.C. Boogert geb. v.d. Poppezijn
J. van den Enden (125e)

arbeider
1884 H. de Breed (125d)
L. Mosterd
wed. J.A. Schuddebeurs geb. Sijpesteijn (125a)
J. de Tombe (125a)
schoenmaker
koopman

kuiper
1886 H. de Breed (125d)
L. Mosterd
C. Geils (125b)
schoenmaker
koopman
verver
1887 J. van den Enden (125e)
L. Mosterd
arbeider
koopman
1888 J. van den Enden (125e)
C.J. Makkus (125a)
wed. A. Mosterd geb. Moerman
arbeider
werkman
1889 C.L. v.d. Drift (125c)
J. van den Enden (125e)
C.J. Makkus (125a)
R. Jungen (125a)
T.P. Sanders (125b)
scheepstimmerman
arbeider
werkman
glasblazer
magazijnknecht
1890 C.J. Nooijen
C. Schouten
smid
arbeider
1891 - 1916 C.J. Nooijen smid
1920 J. Naaktgeboren
P. Schoonderwoerd
werktuigkundige
bureauchef Rotterd. Bank
1923 - 1930 J. Naaktgeboren
Hier is Joost Naaktgeboren in 1917 een smederij begonnen, welke in 1931 naar nr. 51 verhuisde,
daarna kwam aardappelhandel Berwers en daarna de IJssalon van C. Krempel.
Later werd er gevestigd Storm Trading and Agency: een jong dynamisch bedrijf dat werkzaam was
op het gebied van luchtbehandeling en mechanische ventilatie in utiliteit en industrie.
Het was importeur en agent voor Europa's grootste fabrikanten van luchtbehandelingsapparatuur.
 
werktuigkundige
1932 J. Naaktgeboren
M. Berwers
werktuigkundige
aardappelhandel
1935 - 1970 C.L.M. Krempel kruidenier, electricien,
verlofhouder, chauffeur
1997 A. Klein  
±2009 A. Klein
A.J. Postma
 
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
C.J. Nooyen f 1200
1910
id. f 1200

1928


1930


Tussen de panden 123 en 125 is een poortje waarboven nog een gevelsteen te zien is met het jaartal 1651.


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.