, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.319.
Bewoners

1983 GAD

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 E. Gongriep
D.W. Koenen

cond. art.
1884 D.W. Koenen cond. art.
1886 - 1887 J.J. Kerkhoven stoker
1888 - 1889 D. v.d. Laan kleermaker
1890 - 1896 wed. H. Kunz geb. v. Wingerden  
1897 - 1908 wed. P.J. Kunz geb. v. Wingerden  
1910 J.J. Witting rijkswerkman
1913 C.W.G. Maane schrijver artillerie-inrichting
1916 C.H. Schonk
J. Schuurhuizen
stukadoor
sigarenmaker
1920 J.C. Hartjesveld bediende T.H.
1923 wed. J.H. Dam geb. Muylwijk  
1924 - 1926 J.C. Hartkoorn bediende T.H.
1928 - 1929 J.P. Schout werkman
1930 G.H. Dorré chef studenten-societeit
1933 - 1935 A. Ph. Gordijn schipper
1938 A. Schuurman Hess stoker
1949 A. Schuurman Hess
C. Verboekend
timmerman
kapper
1966 - 1970 L.P. van der Gaag
wed. C.S.J. ten Braak geb. Mulder
 
1997 - 2008 A. Maarleveld  
2008 M.A.H. van Beurden  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1910
J.J. Witting f 575
1917 J.C. Hartkoorn f 1200


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

M.i.v. 1 april 2008
M.A.H. van Beurden.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.
De geschiedenis van de Delftse Tabaksnijverheid, Auteur L.P. Gartner (2000).