, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.318.
Bewoners

1983 GAD

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 - 1889 C.J.F. v.d. Burg schoenmaker
1890 A. v.d. Boom handelsagent
1891 - 1894 A. IJsseling waagwerker
1895 - 1900 A. IJsseling
H.P. IJsseling
waagwerker
timmerman
1901 - 1902 C. Popeijus opzichter
1903 J. Don timmerman
1905 - 1906 J. van Alphen behanger
1908 L.J. van de Giessen  
1910 - 1932 K. Woldendorp gepensionneerd
1938 mej. C.M.G. Strous  
1949 J.G. van Asten
H. Glaser
hulpbesteller
tuinarbeider
1966 - 1970 J.G. van Asten
wed. A. La Lau geb. de Groot
hulpbesteller
2008 - ±2009 M.A. Beke
J.W. Brinkman Beke
 
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
J. van Alphen f 600
1910
P. Woldendorp f 600
1917 id. f 844


Bouwgeschiedenis

Bouwjaar: 1840, zie Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
Herbouwd (waarschijnlijk): 1920, zie bewonerslijst. Kadadaster Delft F 3481


Eigenaars

Sinds 12 november 2015:
Ben Schotpoort
Chantal Schotpoort - Pastoors
Yoni Corbeek

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.