Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1913 A.G.N. van Heyenoort
J.F.A. Knoop
wed. J. van Mullem
J. Viertelhausen
bankwerker constr. werkpl.
loopknecht
commensaalhoudster
metaaldraaier
1916

J.A.A. Knoop
wed. J. van Mullem
K.B.J. Munter
L. Nederlof
J.Th. Nielsen
J. Viertelhausen

loopknecht
commensaalhoudster
bankwerker
kleermaker
kleermaker
metaaldraaier
1920

P. de Blonde
wed. J. van Mullem
K.B.J. Munter
L. Nederlof

J.Th. Nielsen

tuinder
commensaalhoudster
bankwerker
kleermaker

kleermaker

1923 - 1938 A. Kardolus
C. Kardolus
gistwerker N.G. & S.F.
kruideniersbediende, werkman N.G. & S.F.
1924 - 1935 J. Kardolus rijwielhersteller, monteur
1949 A. Spoor
mej. C.E.J. Spoor
D.J. Spoor
D.J. Spoor
kapper
kantoorbediende
kapper
calculator
1950 - 1965 D.J. Spoor kapper
1966

D.J. Spoor
J. Chr. van Borstellen

kapper
1969 - 1970 P.M.J. van Leeuwen
E.M Wennekes
 
2008 - ±2011 S.A. Ettema  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1917 K.B.J. Munter
L. Nederlof
P. de Blonde
f 800
f 650
f 800


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.