Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1913 - 1915

J. Viertelhausen

metaaldraaier
1916

J. Viertelhausen
J.A.A. Knoop
K.B.J. Munter
J.Th. Nielsen

metaaldraaier
loopknecht
bankwerker
kleermaker
1920

P. de Blonde
wed. J. van Mullem
L. Nederlof

tuinder
commensaalhoudster
kleermaker

1923 - 1938 A. Kardolus
C. Kardolus
gistwerker N.G. & S.F.
kruideniersbediende, werkman N.G. & S.F.
1924 - 1935 J. Kardolus rijwielhersteller, monteur
1949 A. Spoor
mej. C.E.J. Spoor
D.J. Spoor
D.J. Spoor
kapper
kantoorbediende
kapper
calculator
1950 - 1965 D.J. Spoor kapper
1966

D.J. Spoor
J. Chr. van Borstellen

kapper
1969 - 1970 P.M.J. van Leeuwen
E.M Wennekes
 
2008 - ±2011 S.A. Ettema  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1917 K.B.J. Munter
L. Nederlof
P. de Blonde
f 800
f 650
f 800


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.