, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.316.
Bewoners

1983 GAD

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 G. v.d. Heuvel
W. v.d. Heuvel
H. v.d. Heuvel
smid
smid
smid
1884 - 1887 G. v.d. Heuvel smid
1888 - 1889 G. v.d. Heuvel
H. v.d. Heuvel
smid
smid
1890 - 1902 C. Hazenbroek smid
1903 wed. A. v.d. Endt geb. van Poelgeest  
1905 J.A. Verburg werkman
1906 M.W.B. Brouwer assistent buitendienst H.IJ.S.
1910 - 1920 J. Nobel behanger
1923 - 1924 W. Veldhoven tuinder
1924 - 1929 C. Molenwijk werkman
1930 G. de Groot, genaamd Feikes de Groot koetsier
1932 J.D. Boekelman
wed. N. Waar geb. Wolff
gep. gem. werkman
1935 wed. N. Waar geb. Wolff  
1938 dames C.E. en E.S. Waar
wed. N. Waar geb. Wolff
 
1949 wed. C.J. Porsul geb. J.P. Kalemink
J.S.C. Susenaar
zonder
varensgezel
1966 J. de Groot  
1969 - 1970 J.C.F. de Groot  
±2009 W.C. van Lint  
±2011 M. Röling ?  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1917 J. Nobel f 780

9 september 1943


Bouwgeschiedenis

Bouwjaar: 1900


Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.