, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.315d.
Bewoners

1983

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 P.H. v.d. Burg werkman
1890 - 1899 wed. N. van Gerven geb. de Boef  
1900 - 1910 wed. N. van Gerven geb. de Boef
M.J. van Gerven

werkman, matrassenmaker
1916 H.A. Meijer adjunct administrteur C.W.
1920 A. Albers fondsbode
1923 - 1926 A. Albers
J. Albers
fondsbode
los werkman
1928 - 1938 A. Albers fondsbode
1949 M.J. de Bruijn ambt. T.H.
1966 - 1970 J. Albers
Chr. Karsdorp
 
1997 R.M.R. Spanjers  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1910
M.J. v. Gerven f 700
1917 H.A. Meijer f 1842

26 september 1942


Bouwgeschiedenis

Bouwjaar 1891

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.