, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.315b.
Bewoners

1983 GAD

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 wed. D. de Bruin geb. v.d. Ende  
1884 wed. M.A. van Rijn geb. Möller  
1890 J. van Kan
H.G. Veldhoven
gep. werkman
timmerman
1891 J. Fousert
H.J. Pil
brandersknecht
1892 J.C. de Man smid
1894 - 1896 J.F. Zwarts verver
1897 - 1898 J. Rijsterborgh
wed. mej. A. Rijsterborgh geb. v. Kampen
gep. werkman
1899 G.M. Snel
M. Snel

ingeschrevene Polytechnische School
1900 H. Haket
M. Snel
timmerman
ingeschrevene Polytechnische School
1901 - 1902 mej. G. Agterberg
H.F. Agterberg
J. Agterberg
onderwijzeres
banketbakker
oud hoofd eener school
1903 J. Agterberg
Laatste woonstee van Jan Agterberg
Een scheepstoeter snerpt als Jan Agterberg uit zijn dutje wakker schrikt. Haastige voeten uit de Slingelandstraat vertellen,
dat het een passagiersschuit is die vertrekt. Nog steeds verkiezen veel mensen de rustige trekschuit boven de snellere bus of trein.
Hij is ook wel eens samen met zijn vrouw naar Guurtje, hun jongste dochter in Vlaardingen geweest.
Dus nu wonen ze voor een opstapplaats van de trekschuit.
Na de voltooiing van zijn opleiding voor onderwijzer had hij in Wijk bij Duurstede een heerlijke tijd.
Hij genoot van lesgeven want hij hield van kinderen. Hij leerde een leuk meisje kennen, Jeanette, uit een gegoede familie die in
het grote Amsterdam hun fortuin hadden gemaakt in allerlei handel. Nu hielden zij rust aan de kade bij de molen in Duurstede.
Jeannettes moeder Sara gaf les in allerlei soorten handwerk, vooral met naald en draad; dus in huize Grievel was altijd aanloop,
wat een groot verschil was met zijn thuis waar hij alleen was. Dit was voor het jonge stel een goede aanloop naar het moment dat
uit het Zeeuwse Oudelande het bericht kwam dat Jan als Hoofd der School was aangesteld met vrije "stook en wooning".
Na 42 jaar was het huis (eerst van 1899 - 1900 zo'n 2 jaar op nummer 60) aan de Buitenwatersloot een bewuste keuze.
Nu bijna alle "jongens" het huis uit waren was deze woning juist geschikt. Hij had er altijd op gestaan dat de jongens altijd
goed van hun beroep konden eten.
Niet verwonderlijk dat ze allemaal bakker en slager of kok zijn geworden of iets met eten te maken hadden.
Terugkijkend op zijn leven kon hij best tevreden zijn, hoe alles was verlopen.
Nog een paar dagen en dan was het jaar voorbij en zou zich een nieuwe eeuw aandienen.
De jongens zouden pas later komen als de rust teruggekeerd was, dan zouden ze hun administratie meenemen om samen met moeders
de zaken op een rijtje te zetten. Daar was ze goed in. Nu was ze in de keuken allerlei lekkere dingen aan het koken ter voorbereiding
van de jaar/eeuwwisseling. De liefde voor lekker koken hadden de jongens niet van een vreemde.
Vijf mooie jaren hebben mijn overgrootouders op de Buitenwatersloot gewoond waarvan de laatste drie jaar in het hoekhuis op 104.
In de zomer van 1903 overleed hij en werd op Jaffa begraven waar zijn jongste zoon ruim dertig jaar later is bijgezet.
Uit de nagelaten kwam bij de verdeling van goederen een koperen rookset. Twee houders en een asbak met lucifershouder.
Toendertijd heeft mijn grootvader 50 cent voor dit stel betaald. Nog steeds koester ik dit stel (als niet-roker) ter herinnering aan
mijn overgrootouders en hun keuze om zo dichtbij aan de sloot te hebben gewoond.

Bron: Martien Agterberg.
oud hoofd eener school
1905 - 1908 A.F. van Dreumel
D. van Dreumel
modelmaker
amanuensis T.H.
1913 D. van Dreumel
J.G. van Dreumel
amanuensis T.H.
klerk ter gem-secretarie
1916 - 1923 D. van Dreumel amanuensis T.H.
1924 - 1938 D. van Dreumel
mej. Nalida H.J. van Dreumel
amanuensis T.H.
klerk/commies 2e klasse G.E.B.
1949 mej. Nalida H.J. van Dreumel
J.A. Beekink
klerk/commies 2e klasse G.E.B.
1966 mej. Nalida H.J. van Dreumel klerk/commies 2e klasse G.E.B.
1969 - 2009 M.G.P. Wessling  
2010 J.C. van oeveren  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
B. van Dreumel f 591
1910
D. v. Dreumel f 725
1917 D. van Dreumel f 887Afb. 1
Pand in 2006

Afb. 2
Het rookstel van Jan Agterberg

Afb. 3
Deze tegel heeft met het riool te
maken. Ze zijn er in twee uitvoeringen:
S van spoelwaterinlaat, O van overstort
Deze tegel met zowel de S als de O,
geeft beide tegelijkertijd aan.

Afb. 4
Een vrachtschip heeft zojuist vis uit
Vlaardingen gelost.Daarachter een
trekschuit met passagiersaccomodatie.

Afb. 5
Jan Agterberg

Afb. 6
Zijn echtgenote, Jeanette Grievel

Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.
Informatie en foto's van Martien Agterberg (Den Hoorn), o.a. auteur van de serie over de Bodebussen in Nederland.