, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.315a.
Bewoners

1983 GAD

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 A. 't Hart
O. v. Rees
olieslager
slachter
1884 D.C. Molenbroek spoorbeambte
1887 - 1889 F.G.H. Bruins zandvormer
1890 - 1894 J. v.d. Akker werkman
1895 - 1902 F.C. Martens werkman
1903 wed. P. Biesmeijer geb. de Rooy
F.C. Martens
J. Starrenburg

werkman
smid
1905 F.C. Martens
Ma. Heijmans
werkman
1906 - 1920 F.C. Martens werkman, kantoorloper N.G. & S.F.
1923 - 1932 F.C. Martens
mej. M. Hijmans
kantoorloper N.G. & S.F.
costuumnaaister
1935 - 1970 J. de Jong jr. broodbakker
1997 - ±2007 P.A. Hofman  
2008 E. Woudenberg  
2010 H.J. Teunessen
E. Woudenberg
 

 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1910
F.C. Martens f 575

6 maart 1941

8 november 1943


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.