Welkom

Van DE BOLK ...
... t/m de voormalige Oliemolen
H.M. Lups

De Buitenwatersloot is mogelijk een van de aantrekkelijkste “straten” van Delft. Dank zij het water was de Buitenwatersloot eeuwen lang een belangrijke in- en uitvoerweg voor allerlei handel die vooral per schip werd vervoerd. Er ontstonden langs het water allerlei bedrijven, die belangrijk waren voor opslag en ten behoeve van de passanten diensten verleenden of producten leverden.  De Buitenwatersloot heeft niet alleen een lange en gevarieerde geschiedenis, maar ook een grote verscheidenheid aan woningen, bedrijfspanden en bewoners, vaak met een interessante geschiedenis.
Het is de bedoeling zowel de geschiedenis van de Buitenwatersloot (incl. de naaste omgeving als deze voor de Buitenwatersloot van belang is), als de bewonings/bedrijfsgeschiedenis van zo veel mogelijk panden te achterhalen.
Dit laatste valt uiteen in drie delen:
1. de bouwgeschiedenis
2. de eigenaars van de panden
3. de bewonings- en bedrijfsgeschiedenis. Wie woonden er. Welke bedrijven waren er gevestigd  en wat weten we van die personen en bedrijven. Uiteraard gelden hier de privacyregels.

Dit zal een samenspel moeten zijn, waardoor de site geleidelijk uitgebouwd kan worden. Graag daarom ook uw bijdragen met gegevens, aanvullingen en correcties (zo mogelijk met bronvermelding). Ook ontvangen wij graag foto’s, eventueel in bruikleen om in te scannen of als jpg-scan, uiteraard met gegevens betreffende die foto’s. Bij voorbaat onze dank.
Delft brandt! Bron: Stadsarchief Delft
Met dank aan Bert van der Hoek

Laatste wijziging 7 mei 2019. Zie knop Modificaties.
Mochten we onbedoeld een afbeelding binnen de site gebruiken waar copyright op berust, dan kunt u contact met ons opnemen en verwijderen we de afbeelding of vermelden de eigenaar van het copyright.